Wednesday, December 19, 2007

BULLETIN COVER, CHRISTMAS EVE/Cubierta de Boletín, Nochebuena/ Capa de Boletim, Noite de Natal

Bulletin cover for Christmas Eve, Monday, December 24, 2007. Luke 2:14.

Cubierta de boletín para la Nochebuena, lunes 24 de diciembre de 2007. Lucas 2:14.

Capa de boletim for noite de Natal, Dezembro 24, 2007. Lucas 2:14.

No comments: